Värmepumpinstallationer

Kent & Nicklas Rör AB säljer och installerar värmepumpar till privatpersoner, fastighetsägare och byggföretag i Eksjö och Nässjö med omnejd. Vi samarbetar med NIBE som producerar värmepumpar av högsta kvalitet.

VÄRMEPUMPAR

Värmepumpar är en värdefull investering som är både snäll mot miljön och ekonomin. Kent & Nicklas Rör AB har många års erfarenhet av värmepumpar och energismarta lösningar.

Värmepumpar i hemmet börjar bli allt vanligare, vilket beror på att det är ett av de tryggaste uppvärmningssätten som dessutom är bland de billigaste. Pumparna vi använder från NIBE omvandlar befintligt energi som lagrats i luft, vatten eller mark, vilket utvinns till värme. Med vår erfarna personal kan ni känna er trygga med uppvärmningen för ert hus.

BERGVÄRMEPUMPAR

Bergvärmepumpar som vi installerar från NIBE är ett ytterligare energismart alternativ och ett ideal för de flesta villaägarna. Bergvärme räknas idag som ett topp alternativ när det kommer till miljövänlighet och är i långa loppet en bergsäker investering. Bergvärme har hög pålitlighet med stabil driftsäkerhet som knappt kräver något underhåll under sin 30 åriga livslängd. Bergvärme funkar genom att omvandla solenergi som lagrats i jorden. På grund av detta får du en jämn temperatur året runt, oavsett klimat.